NASZE DZIAŁANIE
Popraw jakość życia hospitalizowanych
dzieci, młodzieży i osób starszych.

Stowarzyszenie utworzone w 1989 r. Pod przewodnictwem Brigitte Macron ma na celu zapewnienie bardziej przyjaznego i ciepłego otoczenia dla pacjenta i jego rodziny.

NASZE MISJE

Łączenie rodzin i odpoczynek bliskich

Poprawa obsługi, komfort i walka z bólem

Opieka nad cierpiącymi nastolatkami

JAK ?

Celem Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France jest poprawa jakości życia dzieci, młodzieży i osób starszych w szpitalach. Sfinansował ponad 15 000 projektów we francuskich szpitalach publicznych

COVID-19

Podczas kryzysu zdrowotnego w Covid19 Fundacja utworzyła Fundusz Pomocy w Nagłych wypadkach, aby pomóc szpitalom i domom opieki, ich opiekunom i pacjentom w całej Francji.

UDZIEL SWOJE WSPARCIE
DLA PERSONELU SZPITALNEGO

Znajdź wszystkie informacje o tym stowarzyszeniu na:

www.fondationhopitaux.fr