NASZE DZIAŁANIE
Ratowanie czarnych pszczół

Stowarzyszenie, założone w 2012 roku przez dwóch przyjaciół i pszczelarzy, Geoffreya i Xaviera, ma na celu uratowanie czarnej pszczoły i wsparcie odpowiedzialnych pszczelarzy.

DLACZEGO ?

2/3 miodu spożywanego we Francji

jest importowane

1/3 naszego jedzenia zależy od zapylenia

Czarne pszczoły są zagrożone

JAK ?

Pragnąc promować ponowne zaludnienie czarnych pszczół, które żyją wyłącznie na kontynencie europejskim, firma l'Abeille de compagnie oferuje firmom i osobom prywatnym adopcję hojnych zbieraczy wygodnie zainstalowanych na obszarach wiejskich!

W 3 SŁOWACH

Zaangażowanie, dzielenie się i przyjemność!

ZAPEWNIJ SWOJE WSPARCIE
RATOWANIE Pszczół

Znajdź wszystkie informacje o tym stowarzyszeniu na:

www.labeilledecompagnie.fr