NASZE DZIAŁANIE
Walka z plastikowymi zanieczyszczeniami oceanów.

Stowarzyszenie SeaCleaners, utworzone w 2016 roku przez żeglarza Yvana Bourgnona, ma na celu walkę z zanieczyszczeniami z tworzyw sztucznych.

CZYSTO

Dzięki wyjątkowemu statkowi tego rodzaju, pływającemu na czystej energii, energii słonecznej i wiatrowej, Manta. Będzie mógł zbierać, sortować, zagęszczać i przechowywać lub odzyskiwać te odpady w dużych ilościach, dzięki prawdziwemu zakładowi recyklingu na pokładzie.

ŚWIADOMOŚĆ

Zwiększaj świadomość i edukuj odbiorców poprzez działania w szkołach, na targach i festiwalach we Francji, ale także na arenie międzynarodowej w obszarach dotkniętych zanieczyszczeniem tworzywami sztucznymi.

STUDIA

Program naukowy, którego celem jest identyfikacja i badanie zachowania plastikowych makro odpadów na morzu. Dzięki tej globalnej wizji Manta będzie stanowić zarówno narzędzie edukacyjne, laboratorium naukowe, jak i dźwignię gospodarki o obiegu zamkniętym.

ZAPEWNIJ SWOJE WSPARCIE
CZYSZCZENIE OCEANÓW

Znajdź wszystkie informacje tego stowarzyszenia na:

www.theseacleaners.org